Lamoja staat voor Laatste mooie jaren.
Onze stichting stelt zich met uitsluiting van winstoogmerk als algemeen doel het bevorderen van het welzijn van oudere honden, mede ter bevordering van het algeheel welzijn van ouderen in de samenleving, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het kleinschalig in huiselijke omstandigheden opvangen van oudere honden,
  • het pro deo herplaatsen, in het algemeen bij ouderen in de samenleving, van opgevangen oudere honden,
  • het assisteren bij het verzorgen van oudere honden en katten in die gevallen waaronder de eigenaar deze zorg niet volledig op zich kan nemen (co-verzorgerschap),
  • het tijdelijk opvangen van oudere honden en katten ingeval de eigenaar door omstandigheden tijdelijk in het geheel niet in staat is om deze verzorging op zich te nemen,
  • het tijdelijk verzorgen van honden en katten afkomstig in verband met gewenste intensieve verzorging in verband met ziekte of verwondingen.

De middelen van de stichting bestaan uit:

  • donaties
  • overige baten

Neem contact met ons op

In geval van vragen of behoefte aan meer informatie: neem vooral contact met ons op en wij komen zsm bij u terug.

Sending

©2022 Stichting Lamoja. Zonder uitdrukkelijke toestemming mag er niets gekopieerd, gebruikt of vermenigvuldigd worden van deze website.

Log in with your credentials

Forgot your details?